วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รูปหล่อพระพุทธสิงห์ วัดพระสิงห์ เนื้อเงิน

รูปหล่อพระพุทธสิงห์ วัดพระสิงห์ เนื้อเงิน

รูปหล่อลอยองค์พระพุทธสิงห์ เนื้อเงิน ออกที่วัดพระสิงห์ มีกล่องเดิมๆ สำหรับผู้ที่ต้องการบูชาพระพุทธสิหิงค์ลอยองค์ หรือ ผู้ที่ต้องการพระที่ฉูกโฉลกกับตัวเองครับ พระสวยไม่ผ่านการบูชามาก่อน

พระพุทธสิหิงค์ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏหลักฐานตามเหตุการณ์และประวัติที่ถูกบันทึกไว้เป็นภาษาบาลี ซึ่งพระโพธิรังษี ชาวเมืองหริภุญชัย ผู้รจนาคัมภีร์จามเทวีวงศ์ จารึกเรื่องราวเป็นภาษาบาลีไว้ มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ ซึ่งพระรัตนปัญญาเถระรจนาไว้เป็นภาษาบาลีเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีอยู่ในตำนานเมืองเชียงใหม่ เรื่องพระสีหลปฏิมา หรือพระพุทธสิหิงค์ ในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์
ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามีพระพุทธสิหิงค์อยู่ในราชอาณาจักรไทยถึงสามองค์ด้วยกัน คือองค์หนึ่งอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ องค์หนึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานครสำหรับพระพุทธสิหิงค์องค์นี้ ปรากฏตามหลักฐานในประวัติศาสตร์ว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้าในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงอัญเชิญจากนครเชียงใหม่ไปประดิษฐาน ณ พระราชวังบวร คือที่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐ ส่วนพระพุทธสิหิงค์อีกองค์หนึ่งนั้นอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวกันว่า พระเจ้าศิริธรรม กษัตริย์แห่งศิริธรรมนคร โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อได้พระพุทธสิหิงค์มาจากประเทศลังกา

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ของดีราคาถูก - ขุนแผนหลวงพ่อสาคร หลังนางบัวคลี่ เนื้อดำ

ของดีราคาถูก - ขุนแผนหลวงพ่อสาคร หลังนางบัวคลี่ เนื้อดำ

ตอนนี้ขุนแผนหลวงพ่อสาครแทบทุกรุ่นเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ บางรุ่นมีราคาแพงและมีของปลอมซึ่งทำได้ใกล้เคียง นักสะสมน้องใหม่ที่สนใจไม่สามารถจับต้องได้ ยังมีขุนแผนดีๆอีกรุ่นที่หลวงพ่อสาครปลุกเสกยาวนานมวลสารดีมากๆอีกรุ่นมานำเสนอครับ เป็นขุนแผนที่ถือว่าออกเป็นรุ่นสาม ใช้ชื่อว่า ขุนแผนหลังนางบัวคลี่ ลักษณะทางพุทธศิลป์เป็นอย่างไรติดตามกันครับ

ประวัติขุนแผนหลวงพ่อสาคร หลังนางบัวคลี่ ปี 44


อีกหนึ่งประสบการณ์และหนึ่งความหายากในพระชุดขุนแผนของหลวงพ่อสาคร ซึ่งพระขุนแผนหลังนางบัวคลี่นั้นเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านที่เพิ่มพลานุภาพของพระโดยการบรรจุรูปลักษณ์นางบัวคลี่ไว้ด้านหลัง และถือเป็นพระขุนแผนรุ่นที่ 3 ของท่าน โดยได้มีการนำเอามวลสารจากรุ่นหนึ่งและรุ่นสองมาผสมและหด้หามวลสารอื่นเพิ่มเติมตามที่หลวงพ่อสาครท่านระบุไว้ โดยท่านอธิษฐานจิตเดี่ยวตลอดไตรมาสปี 2544 ขุนแผนรุ่นนี้สร้างก่อนปี 46 ราคายังไม่แพงครับ


ขุนแผนนางบัวคลี่ หลวงพ่อสาคร มวลสารผงพรายกุมาร บูชา 800 ค่าส่ง 50 บาท