วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Tip - คำแนะนำในการสะสมพระเครื่องชนิดเหรียญ

Tip - คำแนะนำในการสะสมพระเครื่องชนิดเหรียญ

พระเครื่องชนิดเหรียญเป็นพระเครื่องที่นักสะสมมือใหม่และมือเก่าให้ความนิยมกันเพราะการสะสมพระเครื่องชนิดเหรียญสามารถวัดความเก๊ - แท้ที่ขอบตัด ไม่มีกำกวม จบง่าย เรามีบทความนำเสนอข้อมูลดีๆในการสะสมพระเครื่องชนิดเหรียญมาให้อ่านกันครับ

- ข้อที่ 1 นักสะสมพระเครื่องชนิดเหรียญไม่ควรสะสมพระที่เลี่ยมทอง เหตุผลเพราะพระที่เลี่ยมทองจะอัดกรอบพลาสติกทำให้ปกปิดตัวตัดซึ่งเป็นจุดชี้ขาดของการแยกแยะว่าปลอมหรือแท้ ดังนั้นควรสะสมพระที่ไม่เลี่ยมทองครับ

- ข้อที่ 2 นักสะสมต้องพิจารณาผิวเดิมของเหรียญ ผิวเดิมในที่นี้หมายถึง รมดำ รมน้ำตาล กะไหล่ทอง กะไหล่เงิน ลงยา ปรอท เพราะในปัจจุบันมีการทำปลอมผิวขึ้นมาเพื่ออัพราคาของพระ แม้กระทั่งบางกรณีสามารถทำได้เนียนจนติดรางวัล มีใบประกาศ ใบเซอร์ เราต้องแยกแยะว่าผิวเดิมของเหรียญรุ่นนั้นเป็นแบบใดครับ

- ข้อที่ 3 นักสะสมจะต้องพิจารณาความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของเหรียญ เช่น จมูกของเหรียญเต็มไหม การปั้มตัวหนังสือล้มหรือไม่ โค๊ตที่ตอกเต็มหรือไม่ มีการเอาโค๊ตอื่นๆที่ไม่ใช่โค๊ตของรุ่นนั้นๆมาตอกหรือไม่ หากท่านเช่าเพื่อบูชาคงไม่มีผลอะไร แต่หากต้องการเช่าเพื่อไปออกต่อต้องดูให้ละเอียดๆครับ

- ข้อที่ 4 นักสะสมจะต้องพิจารณาการแยกบล็อก ซึ่งการแยกบล็อกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสะสมบูชาพระเครื่องรุ่นนั้นๆอย่างแพร่หลายมากขึ้น และ พระเครื่องรุ่นนั้นเป็นที่นิยมของนักสะสม การแยกบล็อกจะมีจุดประสงค์เพื่ออัพราคา (อีกแล้ว) ว่าบล็อกนี้นิยมไม่นิยม ได้ราคาหรือไม่ ดังนั้นนักสะสมจะต้องรอจนกว่าจะมีการแยกบล็อกเกิดขึ้นแล้วค่อยเข้าไปสะสมรุ่นนั้นๆครับ

- ข้อที่ 5 นักสะสมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น กล่องเดิมมีหรือไม่ หากมีใช่กล่องใส่พระเหรียญเนื้อนั้นหรือไม่ (เช่น ทองแดงเอากล่องนวะมาใส่แบบนี้ก็ไม่เดิม) เป็นจุดที่ใช้พิจารณาได้เหมือนกันครับ

ทั้ง 5 ข้อนี้หากนักสะสมใช้เป็น checklist ในการพิจารณาเหรียญก่อนเช่าบูชาแล้ว ทำให้การสะสมเหรียญของท่านปลอดภัยขึ้นและสบายใจขึ้นครับ